Monthly Archives: February 2015

Läslust och goda läsvanor

Det här är Eskilstuna kommuns Lässatsning. Det är en stor satsning som är tänkt att fortgå för flera år. Lässatsningen utgår från Eskilstuna stadsbibliotek och består av ett lästeam som ska jobba intensivt med att ge inspiration, läslust och utveckla samarbetet mellan folkbiblioteken och skolorna och förskolorna i Eskilstuna kommun. Syftet med denna lässatsning är att stimulera barns läslust och utveckla deras läsförståelse och arbeta för att ge dem goda läsvanor. Lässatsningens uppdrag är kort och gott att öka läslusten för alla flickor och pojkar i Eskilstuna från förskolan och upp till årkurs 3. Och det är inte ett litet uppdrag…

Lässatsningen ger en möjlighet till att jobbar mer med läsning och läslust och skrivande framöver. I denna blogg kommer vi att dokumentera och berätta om vad som sker inom lässatsningen.

Cajsa Broström Bibliotekskonsulent och teamledare för lässatsningen