Inspirationsdag för förskolan

 

Förskolepersonal i hela Eskilstuna fick chansen att gå på Eskilstuna kommuns Lässatsnings inspirationsdag måndagen den 15 februari. En dag om läsning och läsinspirerande arbete.

Först ut bjöd litteraturvetaren och litteraturpedagogen Agneta Edwards på en faktaspäckad och inspirerande föreläsning med tema Bilderbokens mångfald och möjligheter. Agneta berättade om hur bilderböcker fungerar som lustfyllt verktyg i förskola och hur sagostunder och bokläsning kopplas till förskolans läroplan och värdegrund. För den som vill veta mer finns hennes bok med samma titel att låna på biblioteket.  Agneta kommer även tillbaka till Lässatsningen längre fram i vår för att hålla i workshopen Bokstundens När? Var ? Hur?

1L4A0871
Annika Mindedal Foto: Mats Jonsson

Efter fikapaus fick vi ta del av Annika Mindedals, språkutvecklare i Katrineholms kommun och lärare vid Linköpings universitet, tankar kring Flerspråkighet i förskolan. Hon blandade teori med en rad praktiska tips. Det gavs även utrymme för diskussioner. Annika kommer även hon tillbaka under våren för att hålla i en fördjupningskurs inom Lässatsningen utifrån boken Litteraturläsning i förskolan.  Första träffen hölls redan på måndagskvällen.

Sist ut för dagen var Carina Eriksson och Anette Eskilsson som beskrev sitt arbete med litteraturcertifierade förskolor i Mölndals kommun, ett samarbete mellan bibliotek och stadens förskolor som pågått ända sedan 2005. På förskolor med litteraturprofil står sagan i fokus för den pedagogiska verksamheten. Att skapa en bra lässtund är en del i arbetet. Sagan öppnar sedan näst intill gränslösa möjligheter att jobba vidare med såväl teater, bild och lek. Att det ska vara kul är en viktig förutsättning!

Läs gärna mer om Mölndal här http://bibliotek.molndal.se/web/arena/litteraturprofilforskolor

Förskolor med litteraturprofil:

  • Använder bokens möjligheter i det dagliga arbetet.
  • Ger barnen positiva upplevelser av böcker och läsning.
  • Samverkar aktivt med biblioteket.

Genom att exempelvis…

  • använda sagan som grund för barns lärande och utveckling,
  • erbjuda böcker/bokpåsar till hemlån,
  • ha en inbjudande litterär miljö på förskolan

… stimuleras barns språkutveckling och barn uppmuntras till att reflektera och text och bild.

Några av deltagarnas kommentarer om dagen

wordle

/Malin, Lässatsningen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s