Barnböcker och normkreativitet

Vilka karaktärsdrag tillskrivs pojkar respektive flickor i barnböcker? Varför är en reaktion “hon måste vara gravid” när en illustration visar en mamma som inte är pinnsmal? Porträtteras verkligen barnens vardag i bilderboken på ett realistiskt sätt när det kommer till genus, etnicitet, kroppen, ålder och så vidare? Vilka normer befästs när vi läser bilderböcker för barn? Det var några av de många intressanta frågeställningar som behandlades under två workshops här på Stadsbiblioteket förra veckan. Karin Salmson från OLIKA förlag höll ett föredrag som inspirerade till normkreativitet och medvetenhet för alla som arbetar med barn och läser för barn. Litteraturen är ett sätt att arbeta kring att problematisera, väcka frågor och tänka nytt. Vi i Lästeamet tackar alla omkring 60 pedagoger som medverkade under dagen!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s