Monthly Archives: May 2016

Första rapporten för nationell biblioteksstrategi

Den första rapporten från sekretariatet för nationell biblioteksstrategi har nu publicerats. Rapporten, Lägesrapport_biblioteksstrategi_w390skriven av Erik Fichtelius, nationell samordnare, ger en dagsaktuell bild av läget för biblioteken. Rapporten vänder sig främst till politiker och andra beslutsfattare.

Under det senaste halvåret har synpunkter samlats in från personer som professionellt arbetar med bibliotek. Synpunkterna som samlats in redovisas inom tio områden, ett av dess är skolbibliotek.

Enligt Kungliga Bibliotekets (KB) skolbiblioteksstatistik från 2012 saknar hälften av alla elever ett bemannat skolbibliotek. Sedan 1 juli 2011 är det inskrivet i skollagen (SFS, 2010:800), kapitel 2 36 §, att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Detta gäller alla såväl kommunala som fristående skolor, ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek” Enligt skolinspektionen tolkas skollagens begrepp ”tillgång till skolbibliotek” olika på landets skolor. 2011 tog skolinspektionen fram följande krav på vad som anses som ett skolbibliotek:

  • Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.
  • Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.
  • Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språk utveckling och stimulera till läsning.

Av de synpunkter som samlats in är en reflektion som utredarna gör: ”likvärdigheten för landets elever i tillgång på skolbibliotek har stora brister”. Vidare kan man läsa att skolbibliotekens utveckling är en prioriterat fråga inom utredningen. Läs hela rapporten här: http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/
Vi i Lästeamet följer med stort intresse utredningen kring skolbibliotek!

Författarbesök och världspremiär med Elin Lindell

Som vinnare i Lässatsningens namntävlingen bjöds klass 3B från Skogstorpsskolan och klass Lejon Elin2 från Hällby skola in till ett spännande möte med illustratören och författaren Elin Lindell på Eskilstuna stadsbibliotek. Inför besöket fick klasserna varsitt bokpaket med Elin Lindells böcker skickade till sig!

Elin berättade vad som fick henne att börja skriva och om hur det är att arbeta som författare och illustratör. Barnen hade förberett många intressanta frågor som Elin svarade på.

Elin har bland annat skrivit böckerna om Jördis (Borttappat: Katt, kompis, kalsong, Efterlysta: Harry Hansson och jag samt Hemligt: Jördis hjärta Harry).

tigerSommaren 2016 utkommer den fjärde delen i serien, som heter Upphittat: Tiger och silverfisk. Dagen till ära läste Elin det allra första kapitlet i boken högt.
En världspremiär som gav mersmak!

Vinnare i namntävlingen: Ekorrens namnförslag Fnisse, Skogstorpsskolan klass 3B, klasslärare Ingrid Eriksson Björnens namnförslag Brum, Hällby skola klass Lejon 2, klasslärare Emma Malmkvist Vinnare i omröstningen Edvardslundsskolan klass 3E, klasslärare Pia Rimpikangas