Monthly Archives: November 2016

SKOLFORUM 2016

Under läslovets två första dagar besökte Camilla och Helena från Lästeamet Skolforum i Stockholm. Två dagar fulla med föreläsningar, utställare och inspiration!

En mycket intressant föreläsning under måndagen handlade om makerspace i skolundervisningen. Carl Heath berättade om makerrörelsen och vill du veta mer om vad vad makerspace egentligen är och vad det kan innebära på din skola eller ditt bibliotek tycker jag att du ska kolla på den här filmen som sammanfattar det på ett bra sätt:

Vi lyssnade på Gustav Fridolin, utbildningsminister, som bland annat talade om kommande PISA-rapport (den kommer i december), Läslovet och en hel del annat intressant.

gustav

Läraren Sara Persson berättade om sitt arbete med nyanlända elever. Hon pratade bland annat om bemötande och vikten av att mottagandet i skolan blir så bra som möjligt. Sara Persson har gett ut boken “Nyanlända elever”, en bok väl värd att använda sig av om man arbetar med just nyanlända barn i skolan. Boken ger råd och inspiration med konkreta tips om undervisning och mottagande av nyanlända elever. Dessutom skriver Sara Persson om hur man kan stödja eleverna så att de utvecklar sitt vardags- och skolspråk.

sp1

Sara Persson hälsar på alla som är med i föreläsningssalen på alla språk som finns i rummet, samt några till.

Lässambassadör Anne-Marie Körling (som även kommer till Eskilstuna i vår) pratade om att samtala kring böcker. Hon gav oss åhörare tre ord som vi sedan fick experimentera med, bl a sätt in ett av orden i meningar och säg meningen på olika sätt, med olika skiljetecken. En mycket rolig övning!

ak

Anne-Marie Körling pratar om boksamtal.

Anne-Marie Körling fanns även med på “Läsfärdighet och läslust” tillsammans med professor Sven-Eric Liedman. De båda pratade och diskutera Anne-Maries senaste bok “Ovan trädtopparna: berättelser om att lära sig läsa och fortsätta läsa”. Det blev ett mycket intressant samtal att lyssna till.

aksl

Anne-Marie Körling och Sven-Eric Liedman.

“Kunskap ger barnet frihet” var titeln på professor Sven-Eric Liedmans föreläsning. Han pratade om skillnaden mellan bildning och utbildning och om det svåra med att mäta kunskap. Vidare pratade han också om vikten av att lära barn att vara källkritiska, “Ett barn blir inte fritt om hon inte lär sig att ifrågasätta”. Han påpekade också att källkritik och textkritik är något som är avgörande för att ge en god utbildning. En mycket intressant och tankvärd föreläsning.

sl

Professor Sven-Eric Liedman

Jason “Timbuktu” Diakité berättade om sin bok “En droppe midnatt”. Boken är utgiven i ett samarbete med Teskedorden som är en svensk stiftelse som arbetar för att öka tolerans och respekt mellan människor genom en aktiv dialog med barn och ungdomar. “Timbuktu” berättade om sin upplevelse av att inte höra till, att vara varken svart eller vit, svensk eller amerikan och hans sökande och längtan efter tillhörighet.  Tillsammans med “Timbuktu” lanserar Teskedsorden under våren 2017 ett nytt skolprojekt för elever och lärare på gymnasiet om hur de i undervisningen kan arbeta förebyggande mot rasism och främlingsfientlighet.

t2

Jason “Timbuktu” Diakité

En av utställarna som hade ett intressant material var Brottsoffersmyndigheten. Brottsoffermyndigheten fick i uppdrag av Regeringen under hösten 2015 att utveckla en handledning för förskolepersonal. En handledning gjordes utifrån boken “Liten” av Stina Wirsén och webbplatsen jagvillveta.se utformades. Syftet med handledningen är att ge personalen på förskolan ett verktyg för att samtala med barn om svåra händelser och känslor samt barns rättigheter. Mycket bra och användbart material! Gå in på jagvillveta.se för att titta på materialet!

wirsen

Arbetsmaterial med Stina Wirséns “Liten”.

Vi hann också med att hälsa på roboten Blue-Bot. Blue-Bot är en golvrobot som styrs från en surfplatta. Genom att ange en algoritm på surfplattan kan Blue-Bot utföra en handling. Genom att använda sig av Blue-Bot kan eleverna upptäcka samband mellan orsak och verkan samt träna på uppföljning och kontroll. Det är rätt kul också att se hur man kan programmera Blue-Bot enkel och få hen att gå dit man vill. Den kan förflytta sig i olika riktningar och mycket enkel att använda och programmera!

robot

Blue-Bot ska ta sig från Norge till Finland på kartan!

Vi hade fullt upp på årets Skolforum och tycker att vi fått med oss en hel del matnyttigt med oss hem!
//Camilla & Helena, Lästeamet