Monthly Archives: February 2017

Bibliotek på Välkomsten

Känner du till Välkomsten i Eskilstuna kommun? Välkomsten är den verksamhet där nyanlända barn (och deras föräldrar) förbereds för att börja i skola eller förskola. Under hösten 2016 träffade vi flera av de lärare som arbetar på Välkomsten, de beskrev sin verksamhet och vi samtalade kring hur ett läsfrämjande arbete skulle kunna se ut på Välkomsten, där det pratas flera olika språk. Gemensamt kom vi fram till att starta upp ett bibliotek på Välkomsten för att lärarna och eleverna skulle kunna läsa, textsamtala, kolla på bilder, lära sig nya ord och så vidare. Därefter köpte Lässatsningen in bokhyllor till de olika avdelningarna och över 500 böcker och snart står Välkomstens alldeles egna bibliotek, med litteratur anpassad efter verksamheten, färdigt!

Förra veckan besökte vi skolklassen (årskurs 1-6) för att se hur de arbetar med de böcker som redan hunnit komma. Hur många elever som går i klassen kan variera från vecka till vecka, vilka språk som talas kan också variera. När vi var där gick det drygt 20 elever i klassen och de språk som talades var engelska, arabiska, tigrinja, serbiska, thai, somaliska och tagalog (samt en hel del svenska som eleverna redan hunnit lära sig).

valkomsten1

Här pratar klassens lärare, Lina, om de olika böckerna de fått. Böckerna står indelade efter olika språk och hyllan är enkel att rulla runt. Eleverna har möjlighet att låna böckerna både under skoltid och för att ta med hem och läsa (eller kolla på bilder i de fall man ännu inte lärt sig att läsa). Lina berättade också att de avslutade varje skoldag med en lässtund. Då väljer de en bok från biblioteket och sätter sig på mattor och högläser, ser på bilder och textsamtalar.

valkomsten2valkomsten4

I boken Nyanlända elever – undervisning, mottagande och flerspråkighet  skriver Sara Persson om vikten av det finns gott om böcker att tillgå, i olika svårighetsgrad och inom olika intresseområden så att eleverna ska kunna och vilja läsa. I klassens bibliotek på Välkomsten finns allt från bilderböcker, både enklare och svårare, faktaböcker och kapitelböcker, många på svenska men även på de flesta elevers hemspråk.

Tack för att vi fick hälsa på och vad roligt att böckerna blivit en sådan viktig del av er verksamhet!

/Lästeamet