Monthly Archives: April 2019

Bokprovning

Den 27 mars var delar av Lässatsningen på Svenska barnboksinstitutets (Sbi:s) bokprovning  i Stockholm. Detta är en årlig händelse där Sbi presenterar statistik, informerar om det senaste årets trender vad gäller barn- och ungdomsböcker och djupdyker i ett par av dessa.

Förra året minskade barnboksutgivningen med 9%, trots detta gavs det ut 2308 stycken nya barn- och ungdomsböcker i Sverige. De flesta av dessa var från Sverige och den andelen fortsätter att öka varje år, men det fanns även böcker från andra delar av världen. Den största kategorin var bilderböcker som stod för 860 titlar.

ut 2018

En av de allra starkaste trenderna som Sbi har sett under det föregångna året har innehållit ett stort samhällsengagemang. Många böcker har handlat om demokrati och politik och fokus har legat på att uppmärksamma orättvisor och uppmuntra barn att förändra och påverka – att bli aktivister. Samhällsfrågor som återspeglades i litteraturen var bland annat klimatfrågor, djurrätt och kvinnors rättigheter.

Den andra stora trenden handlade om kroppsnormer och kroppsformer som speglas i framför allt bilderböcker. Denna mångfald av former har ökat mest i de svenska originalen och vill normalisera olika typer av kroppar, till exempel genus, hudfärg, kroppsstorlek, funktionsvariationer och samkönade relationer. Ni kan läsa mer om dessa två trender längre ner.

Andra trender som Sbi kunde se var klassiska sagor och bearbetningar av dessa, böcker om psykisk sjukdom och död genom exempelvis cancer eller självmord, samt berömda kvinnor, flykt och rasism.

kropp1

Årets första gästföreläsare var Mia Österlund, docent i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Hennes föreläsning hette ”Jag, vi, dom! Med kroppsnormer och bokkroppar i blickfånget bilderboksåret 2018”. Hon pratade om att en stark tendens inom bilderböckerna är att boken berättas ur ett jag-perspektiv, exempelvis i böckerna Jag vaktar Allan och Jag är sju djur. Vissa böcker är även illustrerade utifrån ett jag-perspektiv så att läsaren ser det huvudpersonen ser, bland annat böckerna Tågresan, Fastrarna och Jag hatar kaniner och blommor och barn. Många böcker skrivs även utifrån ett kollektiv, ett vi-perspektiv, ibland i samspel med ett ”dom”. Exempel på några sådana böcker är Dom som bestämmer och Gropen.

Det har även utkommit böcker med vuxna som huvudpersoner och en trend är att dessa illustreras normkreativt och med kroppspositivism – med bulliga magar, stökiga hem, raseriutbrott och knöliga lår. Exempel på sådana böcker är Kedjan, Samtidigt i min låtsasvärld och Olle och Bolle handlar. Dock är pappor väldigt frånvarande i föregående års bilderböcker. Mia ställer sig frågande till var dessa kan ha tagit vägen? Vissa böcker berättar även parallella berättelser för att kunna fånga både vuxna och barn, två exempel är Hemma hos Harald Henningsson och Under mattan.

Även många andra bilderböcker illustreras normkreativt, där personer med olika hudfärg, sexuell läggning och funktionsvariationer har en huvudroll eller betydande biroll för att inkludera fler i bilderbokens värld, till exempel Rädslorna, Titta mammor! och Morfarn som aldrig blev stor.

”Kroppsformer och kroppsnormer är en aktiv diskussion i dagens bilderbok, och dialogen med rådande samhällsdebatt är framträdande” skriver Mia Österlund.

häst

Efter pausen serverade Karin Mossed en analys av Hästböcker utgivna under 2018: ”Tyglad frihet?” Karin är bibliotekarie på Svenska barnboksinstitutet och hon ansvarar för de äldre samlingarna och inköp av teoretisk litteratur.

Det finns tre genrer inom hästböcker:

  • Självbiografin

Från 1800-talet och framåt, exempelvis ”Black beauty”. Här kan det även finnas böcker som ger sig in i djurskyddsdebatten.

  • Vildhästboken

De klassiska hästböckerna om hästar som mår dåligt. ”Den svarta hingsten” passar in i den här kategorin.

  • Den moderna hästboken

Startade med Lisbeth Pankhurst ”Britta och Silver” på 1960-talet. Den svenska hästboken ville förnya den engelska ponnyboken.

2017 började Sbi titta närmare på hästböcker, det året kom det ut 68 hästböcker. Under 2018 kom det ut 41 hästböcker, de allra flesta är mellanåldersböcker. Ofta är det vita, heterosexuella cis-flickor i huvudrollen.

Våld, makt och samspel är återkommande teman i hästböcker. Lena Dahlgrens ”Ödesryttarna, Jorvik kallar” utkom under 2018. Där övervinner Lisa sin skräck efter mammans död i en ridolycka. Här finns också en koppling till ett onlinespel i fantasygenren.

Djurrättsfrågor finns med bland hästböckerna 2018. Det har även utgivits fem faktaböcker om hästar.

zonen

Olle Widhe var den andra gästföreläsaren för dagen. Olle är docent i litteraturvetenskap med didaktik vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. ”Den vilda zonen – Politik, makt och radikalitet i barn- och ungdomslitteraturen” var Olles ingång.

Barnlitteraturen riktar sig mot framtiden. Den vill förändra samhället och bekämpa fördomar. Barnlitteraturen attraherar personer som vill motverka samhällsordningen. ”Gropen” är en oordnad plats som ifrågasätter generationsmaktsordningen. ”Hemma hos Harald Henriksson” visar på socioekonomiska skillnader för att skapa ett klassmedvetande. Det är en dubbelberättelse i bilderna. Barnen leker i den vilda zonen. Ett experimenterande mellan text och bild får oss att tänka utanför det rådande systemet.

Barnboken har alltid haft ett budskap och 2018 återfinns politisk kamp, skillnad, maktkamp och aktivism. Hur ska miljöfrågan presenteras för unga läsare? Under 2018 kom böckerna ”Annalisa och skräpmonstret”, ”Athena, Grattis världen”, ”Götes gammelskog”, ”Rebellens nybörjarbok” och ”Allt ska brinna” på temat ekologiskt hållbart liv. Olle tror att det kommer fler böcker i detta tema.

Är det äntligen dags för barn och unga att aktivt få vara med och fatta beslut i samhället?!

vilda zonen

Sammanfattningsvis såg Sbi följande i 2018 års utgivning: aktivism, viljan att förändra, kroppsnormer, att hantera död med humor, hästar. Det är aningens färre böcker under 2018 och det kommer sig av förändrade strukturer på bokförlagen. Sbi gör ingen kvalitetsgranskning av de böcker de för in utan allt som kommer in till dem finns med i statistiken.

alla 4

Annika och Ylva hade en mycket givande dag i Stockholm där vi fick lära oss många nya saker!