Category Archives: bokmässan

Bokmässan 2018

För några veckor sedan var fyra av Lässatsningens bibliotekskonsulenter på Bokmässan i Göteborg och samlade kunskap och inspiration. Nedan följer några reflektioner från oss alla fyra.

Kristinas reflektioner

Många var seminarierna och samtalen som jag skulle vilja delge, men de som gjorde starkast intryck var de tre som handlade om små barns läsning, bilden och språkets makt i litteraturen och en diskussion om konstbegreppet.

Har vi glömt våra yngsta läsare?

Anne-Marie Körling, Sara Villius, Jujja Wieslander och Pia Huss funderade över att läsningen idag har något av en nyttoaspekt över sig. De menade att det viktigaste med läsning är att vi är här och nu, tillsammans! Böcker är något som ska användas i vardagen och i alla situationer. En klok slutsats tycker jag.

Bilden och språkets makt i barn- och ungdomslitteraturen

Eva Gustafsson och Mia Westin pratade om sin nya bok Rätten till din berättelse. Den handlar om maktaspekter och representation. De har, utifrån ett antal barnböcker, tagit fram praktiska exempel på hur man kan jobba med allas lika värde utifrån skönlitteratur. Vem är det som skildras i litteraturen för barn och ungdomar? Och hur skildras dessa? Vad händer med de individers och gruppers självbild om de inte representeras i litteraturen?

Boken tar sitt avstamp i Gustafssons och Westins arbete med Brytiga böcker vid Umeå Stadsbibliotek. Vilket är ett normkreativt projekt som riktar sig till barn och deras närmaste vuxna. Tillsammans med bibliotekarier, kulturpedagoger och konstnärer har de praktiska övningarna tagits fram och sedan samlats i den här boken. En bok som jag mycket ser fram emot att läsa.

Konsten att skapa konst för de minsta

Pia Huss ledde ett samtal mellan Ingrid Olsson, Charlotte Ramel, Emma Virke och Anna-Clara Tidholm om konstbegreppet går att appliceras på bilderna i bilderböcker. Författarna och illustratörerna var lite oense om detta men var helt överens om att oavsett vad man kallar det så ska man absolut ta bilderböckerna på allvar.

Att lyssna på ett samtal med erfarna författare och illustratörer där de för en diskussion på hög nivå om böcker för små barn är otroligt inspirerande tycker jag. De tar frågan på allvar och lyfter också fram de viktiga jobb personal i förskolan och på bibliotek gör för att höja statusen och kvalitén på böcker för barn.

/Kristina

 

Camillas reflektioner

Vi inom Lässatsningen följer alltid de diskussioner och nyheter som gäller skolbiblioteken, så även under Bokmässan. Under ett seminarium medverkade representanter från bland annat regeringen, fackförbundet DIK och Svensk biblioteksförening när skolbibliotek i världsklass diskuterades. Över lag ser skolbibliotekens framtid ljusare ut än på länge vilket är goda nyheter för alla elever!

Varje elev förtjänar att ha ett skolbibliotek i världsklass – men hur går vi till väga? Det tycks finnas en konsensus kring skolbibliotekens och den utbildade skolbibliotekariens viktiga roll för elevers måluppfyllelse på alla nivåer, nu behöver vi också nå dit.

Ett orosmoln är bristen på utbildade bibliotekarier. Arbetslösheten bland bibliotekarier är rekordlåg och mer än 2000 behöver examineras inom de närmsta åren för att täcka behoven. Hur skolbibliotekarierna ska finansieras var en annan fråga som diskuterades. Fackförbundet DIK och Svensk biblioteksförening har tidigare tagit fram siffror som visar att det skulle kosta 1,5 miljarder att bemanna skolbiblioteken. Det kan tyckas vara en stor summa men med tanke på vad forskningen om skolbibliotek visar är 1% av den totala skolbudgeten en liten summa, menade panelen. Den 1 juli förstärktes skolbibliotekens roll i läroplanen, panelen diskuterade huruvida den skrivelsen räckte – har fler skolbibliotekarier börjat anställas på skolorna? Svaret från panelen var ett enhälligt NEJ och med en viss förvåning konstaterades det att skolbibliotekens roll behöver stärkas ytterligare i läroplanen.

/Camilla

 

Lottens reflektioner

Om man inte har seminariekort rekommenderar jag att ta del av scenprogrammen på Litteraturscenen samt Biblioteks & Berättarscenen. Eller kanske Mångspråkstorget eller Pedagogikscenen… Utbudet av program är oändligt och Bokmässan är stor. Har man dessutom tillgång till seminarierna är det stört omöjligt att kunna ta del av allt man önskar. Det är till och med omöjligt att överskåda vad man skulle kunna tänkas önska att ta del av!

Ett intressant samtal jag lyssnade på var ”Litteraturens värde i flerspråkiga områden”.  Det var Annelie Drewsen som talade med författaren Christina Wahldén och Gunilla Lundgren. Gunilla Lundgren skriver böcker men är också en eldsjäl i projektet Nobel i Rinkeby. I närmare 30 år har elever och lärare i Rinkebyskolan arbetat med nobelpristagares texter. Och allt som oftast kommer nobelpristagaren i litteratur och träffar barnen i biblioteket i Rinkeby. Det är ett besök som uppskattas lika mycket av eleverna som nobelpristagaren själv.

Ett av Bokmässans teman i år var ”Bild”. Jag var på ett seminarium under rubriken ”Besluten bakom bilderna”. Journalisten Yukiko Duke samtalade med Magnus Bard som tecknar bilder på DN´s ledarsida, Sara Lundberg som skriver och illustrerar barnböcker och Cecilia Torudd. De berättade om sitt skapande, hur de tänker och inte tänker när de illustrerar. Alla tre visade även bilder som de fått refuserade av olika anledningar. Jag tyckte det kändes som att just de bilderna betydde något extra för alla tre.

Jag tog del av fler seminarium, scenprogram samt ett par monteraktiviteter. Fast jag besökt mässan många gånger förut häpnar jag över dess storlek och utbud. Mycket är sig likt från gång till gång men en del förändringar noterar jag. Till exempel heter det inte Bok och biblioteksmässan längre. Sedan några år tillbaka lanseras tillställningen kort och gott som Bokmässan. Men ändå; det är fortfarande lika tröttande, intressant och alldeles fantastiskt att besöka Svenska mässan i Göteborg dessa dagar!

/Lotten

 

Katharinas reflektioner

Två intensiva dagar på bokmässan med inspiration för hur vi ska arbeta läsfrämjande och det som följer med mig är något som var ett genomgående tema genom de flesta seminarier jag valde att ta del av, barnens delaktighet och hur vi kan arbeta läsfrämjande på ett inkluderande sätt. Tre extra inspirerande programpunkter var det här:

Det första seminariet var ”Att utforma ett barnbibliotek” och handlade just om delaktighetsprocesser. Seminariet baserades på Barbro Johanssons och Frances Hultgrens rapport ”Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn”. Barbro och Frances har bedrivit följeforskning över projektet Kanini i Malmö och i rapporten redovisar de för de processer som ledde fram till Malmö stadsbiblioteks nya barnavdelning och hur barnen var delaktiga hela vägen. Rapporten visar tydligt att det är möjligt att inkludera även de yngsta barnen rent praktiskt i arbetet med att skapa ett barnbibliotek. Rapporten finns att ladda ner här:

En annan höjdpunkt under bokmässan var Johan Anderblads (Sveriges läsambassadör) presentation av flera läsprojekt ute i landet. Han berättade bland annat om Hallunda fritidsgård som samarbetade med folkbiblioteket och läste högt för ungdomarna på fritidsgården. Det värmde verkligen i mitt högläsar-hjärta, sluta inte läsa högt för era barn för att ni tror att de är för stora. Det finns en enorm vinst i att läsa högt för varandra långt upp i åldrarna.

Matilda Westerman, Patrik Lundberg, Elin Ek och Ylva Mårtens hade ett inspirerande samtal kring ”Barnens makt i samhället och litteraturen”. De berättade om hur de tänker då de skriver för en ung publik och vill ge barnen makt och skapa ett samhällsengagemang. Elin Ek har skapat karaktären Athena som har ett stort samhällsengagemang och bestämmer sig för att göra något åt miljöförstöringen. Hon har helt enkelt bestämt sig för att rädda världen. Matilda Westerman och Patrik Lundberg har skrivit två faktaböcker som riktar sig till barn och ungdomar och handlar om hur samhället fungerar och vad man ska göra om man som ung vill ändra på något. Fantastiska böcker som alla tar barnen och ungdomarna på största allvar.

Berättelsen om Sverige texter om vår demokrati av Patrik Lundberg, illustrerad av Daria Bogdanska

Så funkar Sverige av Matilda Westerman, illustrerad av Johanna Kristiansson

Athena. Grattis världen jag är här nu! Av Elin Ek

/Katharina

Våra reflektioner från Bokmässan 2017

I det här inlägget kommer vi i Lästeamet (Ylva, Helena, Camilla och Linda) lyfta fram några av de seminarier och möten som vi tycker var extra intressanta under årets Bokmässa.

Ylvas reflektioner:

Ny Läsambassadör

ylva bokmässan1

Fredagen den 29/9 avtackades Ann-Marie Körling, hon har varit en inspirerande Läsambassadör de senaste två åren. Det syntes att Ann-Marie blev rörd av de fina orden som sades om henne! Kulturminister Alice Bah Kuhnke pratade om sitt brinnande intresse för läsning och böcker. Hon är noga med att hinna högläsa för sina egna barn. Det Alice gör för att återhämta sig från sitt tuffa arbete är att stänga in sig och bara läsa böcker. Alice hade gjort ett medvetet klädval för dagen. Texten på hennes tröja löd: ”Silence is not golden”. Slutligen hade då ögonblicket kommit när den nya läsambassadören skulle tillkännages:

– Vår nya läsambassadör är Johan Anderblad! Han är bla känd från barnprogrammet Bolibompa. Johan har skrivit barnböcker om Bojan. Det Johan främst kommer att göra som läsambassadör är att använda sina media filmen och bla finnas på Youtube.  Här pratar Johan om hur han kommer nå ut som läsambassadör under de kommande två åren.

Att skriva för högläsning

ylva bokmässan 2

Ett av seminarierna 1/10, där möttes författarna Martin Widmark och Emma Karinsdotter. Både Martin och Emma skriver för en äldre och yngre läsare samtidigt och de försöker få båda att ha roligt tillsammans. Hur påverkar det faktum att texten ska läsas högt själva tillkomsten av texten? Emma menar att hon har många ljudlikande ord i sina texter. Om göken gal nio gånger så står det: ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ko. Detta blev väldigt effektfullt när Emma läste högt ur sin bok: ” Lisbet och Sambakungen”. Den lanseras som ”en normkreativ högläsningspärla för 2010-talet”. Martin menade att ”Lisbet och Sambakungen” är en modern ”Loranga, Mazarin och Dartanjang”.

Martin pratade även om sin bilderbok ”Huset som vaknade”. Där har Emilia Dziubak illustrerat. Bilderna kompletterar texten med är även så starka att de står för sig själva. Det finns mycket att samtala om dessa bilder. Martin skrev boken när han var ledsen över att hans son flyttat hemifrån. Vi får tänka oss Martin ca 20 år framåt i tiden. När Martin skriver en bilderbok känner han att han kan ta upp svårare ämnen. Då vet han att boken kommer att högläsas av en vuxen. Barnet kommer att ha någon att samtala om text och bild med. I en LasseMaja-bok lämnas barnet oftast själv i sin läsning och då skriver inte Martin om lika tunga ämnen som han kan göra i en bilderbok. Martin brinner för högläsning och läste ett stycke högt ur boken.
Både ”Lisbet och Sambakungen” och ”Huset som vaknade” är bra boktips för dig som gillar att högläsa!

Helenas reflektioner:

Så här väcker du barns läslust

helenas 1

”Så här väcker du barns läslust”, ett samtal mellan Martin Widmark, Helena Bross och Johan Unenge. Alla tre brinner otroligt mycket för läsning. De diskuterade olika sätt för att få fler barn att läsa. Helena Bross poängterade att det även är mycket viktigt att de barn som har svårt för läsning skall erbjudas ljudböcker. Martin Widmark och Johan Unenge pratade om att man skulle kunna satsa på en ”PB” på skolorna, alltså en ”Personlig Bibliotekarie” där elever kan fylla i en lapp med sina intressen och dylikt, lämna till sin skolbibliotekarie så kan hen plocka ihop böcker som passar för just den eleven. Bra idé tycker jag!

Mats Strandberg och Sofia Falkenhem

helenas 2

Samtal med Mats Strandberg och Sofia Falkenhem pratade om böckerna ”Monstret i natten” som Mats skrivit och Sofia illustrerat. De berättade väldigt varmt om de tre böckerna och hur roligt de tyckte det var att skriva böckerna ihop, att de kompletterade varandra. Vidare berättade de också att de har ett nytt projekt på gång men ville inte berätta så mycket om det. Vi väntar med spänning för att se vad de båda kommer att komma med för böcker härnäst!

Camillas reflektioner:

Jämförelse mellan svenska och finska elevers läsning

bokmässan camilla1

Under ett seminarium diskuterade författarna Martin Widmark och Katarina von Numers-Ekman (även fd. finlandssvensk läsambassadör) tillsammans med representanter från svenska och finska Skolverket skillnaderna mellan svenska och finska elevers läsning och PISA-resultat. En skillnad som lyftes fram var att det i Finland finns en stark läskultur, “man läser tills ögonen inte klarar av att läsa längre, då börjar man lyssna på ljudbok i stället” sades det. Tidiga stödinsatser till lässvaga elever nämndes också som en viktig aspekt.

Hur synliggörs skolbibliotekens pedagogiska roll?

bokmässan camilla2

Under ett annat seminarium diskuterades skolbibliotekets pedagogiska roll och att kunskapen om vilken skillnad en utbildad skolbibliotekarie kan göra är relativt låg. I Malmö har man testat att redan under lärarutbildningen påvisa hur viktigt det är att använda skolbibliotekarien som en pedagogisk resurs i klassrummet – med gott resultat.

Lindas reflektioner:

Bilderboken i förskolan

bokmassan2 linda

Ett seminarium med många stora namn inom bilderboksvärlden, författarna Per Gustavsson och Jujja Wieslander och litteraturpedagogen Agneta Edwards och förskoleläraren Mahroo Khousravi.
Seminariet inleddes med frågan vad som är det bästa med bilderboken och Jujja Wieslander svar var underbart –”Det medföljer oftast en vuxen.”

Mahroo arbetar på en förskola i Mölndal som arbetar mycket med flerspråkighet, de utgår från att flerspråkighet är en tillgång för både individen och samhället -för alla. Hon har skrivit boken ”Flerspråkighet – alla barn, alla språk, alla dagar!” Istället för att låsa sig vid att man måste ha många böcker på många olika språk (vilket ibland kan vara svårt för en förskola att få tag på) så pratar/läser de böckerna på olika språk fast boken är på exempelvis svenska. Det kräver språkkunskaper bland personalen men Mahroo menar att man också kan ta hjälp av barnen som har språkkunskaperna.

En annan sak som alla i seminariet var överrens om var att böcker ska finnas överallt på förskolan, i hallen, vid matbordet, vid pottan, i lekrummet och utomhus.

Normer som utmanas

Ett samtal om normer i barnböcker med Per Gustavsson, Emma Karinsdotter och Lisa Bjärbo. De diskuterade bland annat att vi kanske inte når de vi helst vill nå genom att benämna vissa böcker som normkreativa.

En fin och viktig slutsats var – världen blir så mycket större om vi låter alla olika världar rymmas, om vi alla får plats och möjligheten att synas.
Emma Karinsdotter kom nyligen ut med boken Lisbet och Sambakungen som jag efter detta seminarium verkligen blev sugen på att läsa, det verkar vara en riktigt härlig högläsningsbok.

/Lästeamet

Möte med Sydkustens Ordkonstskola, Finland

Sydkustens OrdkonstskolaFörra veckan var det Bok- och Biblioteksmässa i Göteborg. Cajsa skrev lite om detta i förra blogginlägget. Men redan på onsdagen den veckan åkte Camilla och jag till Göteborg. Genom Länsbiblioteket Sörmland hade vi blivit inbjudna att vara med på en träff med andra bibliotekarier från Sörmland och Sydkustens Ordkonstskola från Finland.

Nina GranNina Gran, specialplanerare på Helsingfors kulturcentral presenterade Kultus. En webbtjänst där man samlar aktuella kulturaktiviteter i huvudstadsregionen som riktas till barn och unga. Nästan 200 konst- och kulturaktörer informerar på Kultus om evenemang, verkstäder och olika slags publikprojekt som riktas till grundskolor, daghem och andra stadiets läroinrättningar. Här kan man även hitta seminarier, kurser och informationstillfällen som är riktade till lärare.

BokbubbelVidare berättade Cecilia Eriksson, pedagogisk informatiker på Richardsgatans bibliotek (Helsingfors stadsbibliotek) om olika lek- och läslustprojekt man arbetar med, t ex bokbubbelprojekt, bokprovning, rimjam och babypoesi. (http://bokbubbel.blogspot.fi/p/kontakt.html)

Lilla Ordboet    Väska
Utvecklingschef Monica Martensen-Seppelin och projektplanerare Maja Ottelin berättade om ”Lilla Ordboet”. ”Lilla ordboet är ett språkstimulerande pedagogiskt material i kappsäcksformat som är uppbyggt kring två olika spännande berättelser. Den ena berättelsen handlar om fransyskan Dijonne Senappe och den spännande resan som hon skriver om i sin dagbok. Den andra handlar om Borgå-journalisten Dag Bladh som märker att framtidsdirektören i staden håller på med skumma affärer som har att göra med hemliga tunnelsystem. I klassen tar man sig etappvis framåt i berättelsen och lever sig in i äventyret genom att utföra olika ordkonstuppdrag. Uppdragen kopplas både till själva berättelsen och till föremålen i kappsäcken, som alltså mirakulöst hamnar i en skola!”

OrdkontslägerIrene Poutanen och Helena von Scholtz, ordkonstledare, berättade om Ordkonstläger, ett fantasiläger för barn i åldrarna 9-13 år. Alla som är med på lägret har i uppdrag att hjälpa till och sköta om familjen Mysteriérs mysterium eftersom familjen är bortresta. Plötsligt börjar det hända konstiga saker. Vem lämnar hemliga meddelanden och ledtrådar? Och varför? Varje morgon dyker det upp ett nytt mysterium som barnen måste lösa.

LäsambassadörSlutligen berättade läsambassadör Katarina von Numers-Ekman om hur man kan arbeta med läslust på förskolan med hjälp av boken ”Rassel, prassel, puss” av Hanna Lundström och Maija Hurme. ”Hanna Lundströms poesi för de minsta rör sig varligt i barnets miljöer. Det är vardagligt och förunderligt i en vacker kombination. Maija Hurmes varma och pigga illustrationer hittar samma tonart.”

Allt som allt en väldig inspirerande dag tillsammans med Sydkustens Ordkonstnärer. Vi hoppas kunna få överföra en del av Ordkonstledarnas idéer till våra barn här i Eskilstuna.

//Helena, lästeamet i Eskilstuna kommuns lässatsning.

Inspiration och fullt med intryck på Bokmässan

I den här veckan hade jag, Camilla och Helena i Lästeamet förmånen att vara på Bok & biblioteksmässan i Göteborg för att inhämta inspiration och för att berätta om vår LÄSSATSNING i Eskilstuna.

Med oss ner hade vi en helt ny broschyr som beskriver lässatsningen och några av de höjdpunkter som hänt hittills. I broschyren presenteras också våra två nya kompisar som kommer att bli symboler för LÄSSATSNINGEN:

cropped-20150926_093523-e1443254798899.jpg

Senare under hösten behöver vi förmodligen hjälp från eleverna i Eskilstuna att namnge dessa två figurer!

Jag och Anne-Lie Andersson-Leweby, utvecklare på barn- och utbildningsförvaltningen, hade också ett uppdrag att berätta om LÄSSATSNINGEN för intresserade lärare och bibliotekarier från hela Sverige.

presentationbokmässan2015

Många ställde frågor, var imponerade av vårt samarbete och det som vi hittills har hunnit med och önskade oss lycka till för framtiden.

Utöver detta bestod mässan av ett myller av föreläsningar, utställare och intressanta diskussioner och möten mellan människor.

bokmässan2015

Vi fick se årets nya Barnbokskatalog som presenterar nya barn- och ungdomsböcker för 2015-2016. Den är ett mycket bra redskap att använda för att få kännedom om nya böcker och för att involvera elever i arbetet med att välja böcker att köpa in till skolbiblioteket. Katalogen är också en bra ingång till att arbeta med Bokjuryn. Det kommer lästeamet bl a att arbeta med under läsår 15/16.

läslov karin

Vår chef, Karin Zetterberg, Chef för Eskilstuna stadsbibliotek, medverkade i ett seminarium om den kampanj som nu dragits igång för att göra höstlovet, v 44, till ett läslov. Det kommer att ske aktiviter kring läsning och läslust i hela landet under den veckan. Håll utkik om vad som kommer att hända här i Eskilstuna!

Att vistats på bok & biblioteksmässan är både härligt och galet intensivt. Vi tar med oss mycket inspiration, boktips, och nya idéer som kommer att utveckla vårt arbetet med LÄSSATSNINGEN.

Tillsammans arbetar vi långsiktigt för att ge läskraft till varenda unge!

/Cajsa Broström, teamledare & bibliotekskonsulent