Om

Eskilstuna kommuns Lässatsning är en särskild kommunal satsning riktat till Eskilstuna kommuns barn i åldrarna 0-10 år i syfte att öka elevers lust att läsa och på så vis ge barnen goda läsvanor i tidig ålder. Uppdraget är att genomföra insatser för att stärka, uppmuntra och stimulera flickor och pojkar i åldrarna 0-10 år till läsning.

I denna blogg kommer vi att dokumentera och berätta om vad som händer inom Lässatsningen.

Lässatsningen är ett samarbete mellan flera av kommunens förvaltningar och drivs av Eskilstuna stadsbibliotek.

Lässatsningens målgrupp är alla barn i Eskilstuna kommun. I kommunen finns det ca 5000 elever i förskoleklass och årskurs 1, 2, 3 och ca 6000 barn i förskoleåldern.

Lässatsningen vänder sig till lärare, pedagoger, skolbibliotek, barnskötare, fritids, föräldrar och andra viktiga vuxna.

Lässatsningen ska nå alla barn 0-10 år, både i kommunal och fristående verksamhet. Lässatsningen arbetar även för att nå barnen på deras fritid och de viktiga vuxna som barnen har runt sig på fritiden.

Lässatsningen kommer att arbeta långsiktigt för att alla barn i kommunen ska få:

Läslust och goda läsvanor

Tillgång till bra böcker (oavsett medieformat)

Inspiration

Fina läsmiljöer

Möjlighet till sammanhang och förförståelse och att samtala om det lästa

Bra skolbibliotek

Vi vill bygga på lusten och kreativiteten hos barnen. Vi vill visa hur föräldrar och pedagoger genom bilder, ord, sagor, berättelser och böcker kan öppna en magisk värld för barnen. Lässatsningen kommer att bestå av en mix av erbjudande till varje årskurs och läsprojekt med någon förskola/skola i taget som har behov av inspiration.

Från augusti 2018 finns ett lästeam med 7 bibliotekskonsulenter och 1 biblioteksassistent på plats som kommer att arbeta på olika sätt med läslust och ge inspiration till att läsa.

Lästeamen arbetar med att pröva nya metoder och beprövade arbetssätt i möten med barnen i Eskilstuna kommun på deras förskolor, skolor och på deras fritid. Vi kommer att arrangera inspirationsaktiviteter som t ex författarbesök, teater- & berättarupplevelser i ett medvetet sammanhang och arbeta med olika läs- och skrivprojekt.

Kontaktperson Helena Nilsson, teamledare för Eskilstuna kommuns Lässatsning.

Mobil: 073-765 17 11 E-post: helena.nilsson3@eskilstuna.se

About Eskilstuna kommuns LÄSSATSNING in English: Eskilstuna kommuns Lässastning Engelska

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s