Om

Lässatsningen i Eskilstuna kommun är en särskild kommunal satsning riktat till Eskilstuna kommuns elever i årskurs F-3 i syfte att öka elevers lust att läsa och på så vis ge barnen goda läsvanor i tidig ålder. Uppdraget är att genomföra insatser för att stärka, uppmuntra och stimulera flickor och pojkar från förskoleklass till årskurs tre till läsning. Lässatsningens uppdrag har breddats till att även omfatta alla barn i förskolan i Eskilstuna kommun.

I denna blogg kommer vi att dokumentera och berätta om vad som händer inom lässatsningen.

Lässatsningen är ett samarbete mellan flera av kommunens förvaltningar och drivs av Eskilstuna stadsbibliotek.

Lässatsningens målgrupp är alla barn i Eskilstuna kommun. I kommunen finns det ca 5000 elever i förskoleklass och årskurs 1, 2, 3 och ca 6000 barn i förskoleåldern.

Lässatsningen vänder sig också till lärare, pedagoger, skolbibliotek, fritids, föräldrar och viktiga vuxna.

Lässatsningen ska nå alla, både i kommunal och fristående verksamhet.

Lässatsningen kommer att arbeta långsiktigt för att alla barn och elever i kommunen ska få:

Läslust och goda läsvanor

Tillgång till bra böcker (oavsett medieformat)

Inspiration

Fina läsmiljöer

Möjlighet till sammanhang och förförståelse och att samtala om det lästa

Bra skolbibliotek

Vi vill bygga på lusten och kreativiteten hos barnen. Vi vill visa hur föräldrar och pedagoger genom bilder, ord, sagor, berättelser och böcker kan öppna en magisk värld för barnen. Lässatsningen kommer att bestå av en mix av erbjudande till varje årskurs och läsprojekt med någon förskola/skola i taget som har behov av inspiration.

Från februari 2015 finns ett lästeam med 6 bibliotekskonsulenter på plats som kommer att arbeta på olika sätt med läslust och ge inspiration till att läsa.

Under våren 2015 kommer lästeamen planera, ta in synpunkter och samla idéer, goda exempel och inspiration från olika håll. Lästeamen möter rektorer, lärare och elever, förskolärare och pedagoger.

Lästeamen börjar arbeta med att prövar nya metoder och beprövade arbetssätt ute i klasser och i möten med elever. Vi kommer att arrangera inspirationsaktiviteter som t ex författarbesök, teater- & berättarupplevelser i ett medvetet sammanhang och jobba med olika läs- och skrivprojekt.

Kontaktperson My Sörensson, teamledare för Eskilstuna kommuns lässatsning.

Mobil: 070-086 27 41 E-post: my.sorensson@eskilstuna.se

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s