Tag Archives: Legimus

Tillgängliga medier

Igår, den 19 november, anordnade Länsbibliotek Sörmland en informationseftermiddag om tillgängliga medier. Lässatsningen närvarade och informerade bland annat om vilka tillgängliga medier för barn och unga som finns på Eskilstuna stadsbibliotek, exempelvis Äppelhyllan och egen inloggning till talböcker. Mer om läsning på olika sätt och vad som erbjuds från stadsbiblioteket kan du läsa här.

MTM1
Johanna Berglind från Länsbibliotek Sörmland berättade om verksamheten kring Bokrecept som är ett samarbete mellan bibliotekarier, logopeder och specialpedagoger i Sörmland.

MTM2
Därefter visade Per Hillbom och Gunnel Nelzén från Film i Sörmland hur man kan spela in boktips av barn och för barn på en iPad.

MTM3
Helena Nordqvist från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) informerade sedan om myndighetens arbete kring tillgängliga medier, hon pratade bland annat om att läsa på olika sätt, med öronen, fingrarna och ögonen. Hon berättade vidare om vikten av delaktighet kring läsning och hur tillgängliga medier är grunden i detta.

Dagen bjöd även på prova-på-stationer där deltagarna kunde få praktisk information och få testa att göra bland annat egna boktips på iPaden, vissa passade även på att ställa frågor om exempelvis Legimus och Bokrecept. Många gick därifrån nyfikna och sugna på att testa detta ute i verksamheterna – en givande eftermiddag!

/Camilla, lästeamet.