Tag Archives: skolbibliotek

Första rapporten för nationell biblioteksstrategi

Den första rapporten från sekretariatet för nationell biblioteksstrategi har nu publicerats. Rapporten, Lägesrapport_biblioteksstrategi_w390skriven av Erik Fichtelius, nationell samordnare, ger en dagsaktuell bild av läget för biblioteken. Rapporten vänder sig främst till politiker och andra beslutsfattare.

Under det senaste halvåret har synpunkter samlats in från personer som professionellt arbetar med bibliotek. Synpunkterna som samlats in redovisas inom tio områden, ett av dess är skolbibliotek.

Enligt Kungliga Bibliotekets (KB) skolbiblioteksstatistik från 2012 saknar hälften av alla elever ett bemannat skolbibliotek. Sedan 1 juli 2011 är det inskrivet i skollagen (SFS, 2010:800), kapitel 2 36 §, att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Detta gäller alla såväl kommunala som fristående skolor, ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek” Enligt skolinspektionen tolkas skollagens begrepp ”tillgång till skolbibliotek” olika på landets skolor. 2011 tog skolinspektionen fram följande krav på vad som anses som ett skolbibliotek:

  • Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.
  • Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.
  • Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språk utveckling och stimulera till läsning.

Av de synpunkter som samlats in är en reflektion som utredarna gör: ”likvärdigheten för landets elever i tillgång på skolbibliotek har stora brister”. Vidare kan man läsa att skolbibliotekens utveckling är en prioriterat fråga inom utredningen. Läs hela rapporten här: http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/
Vi i Lästeamet följer med stort intresse utredningen kring skolbibliotek!

Lässatsningens inspirationsdag

Bibliotekschef Karin Zetterberg och lästeamets teamledare My Sörensson hälsar välkomna

Bibliotekschef Karin Zetterberg och lästeamets teamledare My Sörensson hälsar välkomna.

Under måndagen den 26 oktober, kom pedagoger, skolbibliotekarier och bibliotekarier till stadsbiblioteket i Eskilstuna för att få en förmiddag fullspäckad med inspiration. Det blev omkring 140 personer som kom. Först fick de välja att lyssna till Annelie Drewsen eller Cilla Dalén eller Annika Mindedal.

Annelie Drewsen, lärare och författare, pratade om hur skönlitteratur kan fungera som motor för flerspråkiga elever. Hennes fokus är på bilderböcker och lättlästa böcker. Intressant föreläsning som gav många exempel att ta med sig till klassrummet.

Cilla Dalén, skolbibliotekarie på Hjulsta grundskola fsk-åk9 berättar om vad som händer när eleverna forskar. Hon berättade bland annat hur man kan arbeta med de yngre eleverna kring informationssökning och faktatexter. Hon pratade också om lässtrategier och reciprok läsundervisning. Titeln på hennes föreläsning var ”Sov astronauterna på väg till månen?” Även denna föreläsning gav spännande exempel på hur man kan arbeta med barnen.

Annika Mindedal, universitetsadjunkt på Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) / Avdelningen för pedagogik och didaktik (PEDI) i Linköping. Hon arbetar också som språkutvecklare och lektor i Katrineholms kommun. Hon pratade om hur man kan arbeta med olika skönlitterära texter. Bland annat tog hon upp SALT – en skola där alla läser tillsammans. Hon visade på ett arbete hon gjort kring boken ”Mio min Mio” av Astrid Lindgren. Även denna föreläsning gav många konkreta tips på hur man kan arbeta med skönlitteratur. Tänkvärt och intressant.

Efter föreläsningen med dessa tre samlades alla i Contrast på stadsbiblioteket där Johan Unenge, författare och illustratör, avslutade förmiddagen. Han berättade om sitt engagemang för läsning. Han var Sveriges första läsambassadör 2011-2013, han har skrivit och illustrerat ett flertal böcker och varit ute på 1000-tal klassbesök som författare. Han delade med sig av sina tankar och idéer. Det blev en föreläsning med mycket skratt, många nickande igenkänningar, härliga illutsrationer till det han berättade och en hel del alvar.

Johan Unenge

Johan Unenge föreläser i Contrast, Eskilstuna stadsbibliotek.

Allt som allt är vi i Lässatsningen mycket nöjda med förmiddagen! Vi tror att de som var med känner sig inspirerade och påfyllda. Nu önskar vi alla i skolan ett riktigt härligt och skönt läslov!

//Helena, Lästeamet

Läslovs-maskot

 

Bild och berättelse med årskurs 3 på Ärlaskola

Att arbeta med bild och berättelse stimulerar det egna skapandet. Utifrån bilder skapas en berättelse vilket stimulerar förmågan att tänka i bilder och integrerar dessa i berättelsen. Bild och muntlig berättelse utvecklar språkflytet och ordförrådet. Det stimulerar förmågor som lyssnandet och talet. Att arbeta med muntligt berättande är språkutvecklande.

Ärlaskola
I fredags fick jag träffa eleverna årskurs 3 i Ärlaskolan tillsammans med deras lärare Ingela Flodin och Sofia Sandberg. Ärlaskolans biblioteksansvarig Serina Söderberg var också med.

Lärarna hade bestämt att vi skulle göra berättelser utifrån olika genrer. Jag började med att prata om olika genrer med eleverna. Tillsammans kom vi på olika genrer och vad de handlar om. Jag bestämde att vi skulle göra berättelser kring genrerna deckare, kärlek, spökhistorier och fantasy. Vi gick igenom dessa lite extra och pratade om vad det är som är typisk för dessa genrer.

Det är alltid lite svårt att komma igång. Man får hjälpa eleverna så att de först titta på varandras bilder och sedan få igång dem med att berätta utifrån de bilder de valt. Efter en halvtimme samlades vi igen i klassrummet där eleverna berättade sina genreberättelser för varandra.

Efter att vi gjort den första genreberättelsen fick alla ta en bild och sedan sätta sig på sina platser. Sen gjorde vi en hel berättelse tillsammans utan att först prata ihop oss. Det blev en lång och komplicerad historia, som var lite otäck, rolig och kärleksfull, den sluta med att det var en man som hade drömt allt ihop!

Därefter gjorde vi nya grupper och nya berättelser kring genrerna fantasy, spök, deckare och kärlek. Denna gång fick eleverna välja bilder innan de fick veta sin genre. Även denna andra gång blev det bra berättelser. Jag måste säga att eleverna var väldigt duktiga! Lärarna och biblioteksansvarig var också väldigt bra på att vara med och hjälpa till med att få igång eleverna.

Eleverna berättade en fantasyberättelse om en hund som ville till enhörningarnas dal och då träffa på två eldhärskare som också ville in till enhörningarnas dal. Tack och lov blev de stoppade av ljuvmusik som spelades genom öronen på en råtta! En av spökhistorierna handla om en spökvarg. En pojke varnade de andra människorna för spökvargen med de trodde inte på honom, så nu finns spökvargen därute någonstans och spökar… I deckargenren fick vi höra berättelsen om en ond Anka som stal allt vatten och en katt! Han tyckte det var oskönt att bad. En vulkan höll på att få ett utbrott så man behövde verkligen vattnet. En noshörning och en giraff blev de som fick reda ut fallet med det försvunna vattnet och den kidnappade katten. En komplicerad kärlekshistoria fick vi också höra, som tack och lov slutade med ett lyckligt slut där de levde lyckliga i alla sina dagar!

Den här veckan ska jag träffa en årskurs etta på Skiftinge skolan och Pilen klass C på Djurgårdsskolan. I dessa klasser ska vi göra sagor utifrån bilderna jag tar med mig.

Det så är så roligt att få komma ut till skolorna!

//Helena Nilsson, Lässatsningen i Eskilstuna kommun

Lässatsningen träffar pedagoger från skolorna i Eskilstuna och Torshälla!

Inför nästan ett fullsatt Contrast berättade vi om lässatsningen och presenterade oss som arbetar med lässatsningen. Ett 60-tal pedagoger och ett antal skolbibliotekspersonal, från såväl små som stora skolor, landsorts- och stadsskolor, kommunala och fristående skolor, kom för att få höra mer om lässatsningens uppdrag och få höra om de aktiviteter vi just nu erbjuder skolorna. Vi var också nyfikna på att höra vad de olika deltagarna tänker att lässatsningen kan stötta skolorna med.

De aktiviteter som vi erbjuder just nu är bokpresentation – för såväl elever som för pedagoger, boksamtal och att göra egna berättelser utifrån bilder. Vår intention är att alla ska få ta del av någon av de aktiviteter som erbjuds. De skolor och klasser som vi inte kommer att hinna med nu i vår kommer att få ta del av aktiviteterna under hösten.

Vad ansåg då deltagarna att lässatsningen bör vara med och stötta ute på skolorna? Fler förslag kom in, bland annat verkar det finnas ett stort behov av att få tillgång till nya böcker, böcker på olika språk, boksamtal och idéer på hur man kan arbeta med skönlitteratur, bokklubbar, med mera. Naturligtvis kommer vi att ta till oss alla idéer och diskutera vad vi kan göra.

Vi är mycket nöjda med eftermiddagen och ser fram mot att få samarbeta med de olika skolorna.

Alla på plats!

Så lyckades vi samla ihop oss på samma bild. Lässatsningen i Eskilstuna kommun är på plats.

Camilla Lord, Helena Nilsson, Christina Gustafsson,
Linda Henriksson, Margareta Söderlund och Cajsa Broström.

image